Vaikuttava
brändin rakentaminen
on merkityksen
kommunikoimista.

Vaikuttava
brändin rakentaminen
on merkityksen
jakamista

Vaikuttava
brändin rakentaminen
on merkityksen
kommunikoimista.

Olemme strateginen mainostoimisto Ohoi Creative.

Autamme asiakkaitamme rakentamaan puhuttelevia brändejä.

Strategiat

Missä olette nyt ja minne haluatte suunnata? Strategia on valittu tulevaisuus. Kaikki järkevä tekeminen alkaa strategian määrittelystä. Strateginen suunnittelu on meille ennen kaikkea yhteisajattelua, jonka lopputulos antaa suunnan kaikelle tekemiselle. Mitkä ovat arvomme, mikä on tilanteemme, keitä asiakkaamme ovat, mitkä ovat mahdollisuutemme, mitä valintoja teemme, mitkä tavoitteet määritämme, millä keinoilla onnistumme ja miten tätä kaikkea mielekkäästi mittaamme? 

Identiteetit

Onko brändinne identiteetti määritetty tai onko sitä tarpeen päivittää? Brändi-identiteetti kiteyttää sen, miltä brändinne näyttää, kuulostaa ja tuntuu. Se muuttuu ja kehittyy ajassa. Brändi-identiteetti on yhtä lailla visuaalisuutta, persoonaa, puheentapaa kuin palvelukokemustakin. Se on yhtä kuin brändinne ainutkertaisuus. 

Konseptointi

Tarvitsetteko sparrausta konseptointiin tai vaikkapa aivan uusia näkökulmia ja tekemisen paikkoja? Lähes kaikkea voi konseptoida, eli luoda ideasta ihmisiä kiinnostava, ymmärrettävä juttu. Tyypillisimmin suunnittelemme markkinointikonsepteja, kampanjakonsepteja sekä palvelukonsepteja. Konseptoinnissa strateginen ymmärrys ja rajaton luovuus valjastetaan asiakaslähtöisyydelle. Ja siinä me ollaan kyllä tosi hyviä. 

Kommunikaatio

Keille ja minkä puolesta brändinne puhuu? Missä ja miten? Miten brändinne kommunikoi niin sisäisesti kuin ulkoisesti? Viestintä ja markkinointiviestintä antavat tarpeettoman yksipuolisen vaikutelman. Me puhumme mieluummin kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta. Vaikuttava brändi kommunikoi suunnitelmallisesti, yllättävissäkin paikoissa. Se myös uskaltaa ottaa kantaa yhteiskunnallisiinkin asioihin. 

Kohtaamiset

Oletteko tunnistaneet kaikki brändinne kohtaamispisteet ja huolehtineet johdonmukaisesta brändikokemuksesta niissä? Syy-seuraussuhde täyttää terveen maalaisjärjenkin kriteerit: mitä parempi ja johdonmukaisempi brändikokemus, sitä parempi brändimielikuva ja sitä todennäköisempi asiakas. Brändikokemus koostuu esimerkiksi asiakaspalvelusta, pakkauksesta, verkkosivustosta, some-tileistä, mainonnasta, myymälästä ja erilaisista tapahtumista. Missä teidän täytyy ja missä haluatte kohdata asiakkaanne ja miten?

Tiia Lintula

Strategiat, konseptit, copywriting

Annastiina Helander

Asiakkuudet, projektit, some

Roope Lehtoranta

Konseptit, graafinen suunnittelu, digitaaliset ratkaisut

Kalle Särkkä

Valokuvaus, konseptit, graafinen suunnittelu

Viljami Pelli

Graafinen suunnittelu, some

Anna Evilä

Strategiat, konseptit

Ota yhteyttä

Mietitään yhdessä juuri teille sopivat ratkaisut.

www.ohoicreative.com

Emalipolku 2 B
04410, Järvenpää