Voita ihmiset puolellesi

Olemme luova mainostoimisto Ohoi Creative. Autamme sinua kehittämään liiketoimintaasi arvolähtöisen brändin rakentamisen keinoin. 

Elämä on grillijuhla

Markkinointiviestintästrategia, kampanjakonsepti, verkkosivusto, kampanjamateriaalit

Vibemetrics

Brändin visuaalinen identiteetti, verkkosivuston visuaalisuus, some-sisältöstrategia ja jatkuva some-sisällöntuotanto

Elävät juuret

Brändin visuaalinen identiteetti ja verkkosivusto

Järvenpää

Kaupungin brändiuudistus osallistavalla otteella

Haikala Catering

Brändi-identiteetin raikastaminen ja valokuvaukset

Flamingo Spa

Aikuisten kylpylän brändin kehittäminen

Lammaskallion Audio

Brändin visuaalinen identiteetti, valokuvaukset ja verkkosivusto

Silkki

Brändi-identiteetti, markkinointimateriaalit

Krapi

Brändi-identiteetin päivittäminen, verkkosivuston visuaalisuus, valokuvaus, markkinointimateraalit 

Kauppahalli24.fi

Kampanjakonsepteja

Minun Demoni

Brändi-identiteetti

Luovaus arkkitehdit

Brändin visuaalinen identiteetti

Brändin synonyymi on arvo

Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa arvoa asiakkailleen. 

Brändi on sekä yrityksen pääomaa, että asiakkaan käsitys yrityksen hänelle tuottamasta arvosta. 

Me Ohoilla uskomme arvolähtöiseen brändin rakentamiseen. Ja tätä se lyhyesti avattuna on:

 1. Ensin huolehditaan siitä, että brändi tuottaa relevanttia arvoa eri kohderyhmille ja erityisesti asiakkaille

  Asiakasuskollisuuden merkitystä ei voi koskaan ylikorostaa, mutta yhtä lailla on tärkeää muistaa brändille muut elintärkeät kohderyhmät; työntekijät, yhteistyökumppanit sekä omistajatkin.

  Brändi voi tuottaa arvoa mm. tarjoamalla erilaisia, niin rationaalisia, emotionaalisia kuin sosiaalisiakin hyötyjä. Arvokasta on myös toimia vastuullisesti, huolehtia loistavasta asiointiprosessista, rakentaa innostavaa toimintakulttuuria sekä edustaa vankasti kohderyhmiä puhuttelevaa arvomaailmaa.

  Arvon tuottaminen on hyvä tarkistaa aika ajoin, sillä asiakkaiden odotukset muuttuvat maailman, trendien ja kilpailijoiden tarjooman muuttuessa.

 2. Sitten kommunikoidaan tätä arvoa johdonmukaisesti brändin eri kohtaamispisteissä ja kasvatetaan tunnettuutta

  ”Rakenna tunnettuutta tai kuole.” Tylyä, mutta totta. Pelkkä arvon tuottaminen ei vielä riitä, vaan tuotettava arvo täytyy pystyä kommunikoimaan kohderyhmiä inspiroivalla ja kilpailijoista erottuvalla tavalla. Tämä on pitkäjänteistä sekä johdonmukaista tekemistä, jonka polttoaineita ovat luovuus ja määrätietoisuus.

 3. Lopuksi kotiutetaan hyvin tehty brändäystyö tuloksellisena liiketoimintana

Brändin kehittäminen on aina liiketoiminnan kehittämistä. Brändiin panostaminen on investointi. Vahva brändi on yrityksen keskeinen kilpailutekijä. Vahva brändi on yrityksen keskeinen arvon määrittäjä.

Me autamme kumppaneitamme tunnistamaan ja tuottamaan ensiluokkaista arvoa kohderyhmilleen sekä kommunikoimaan tätä arvoa erottuvasti ja inspiroivasti.

 

Nyökytteletkö? Ota yhteyttä!

Brändi on identiteettikysymys

Brändin kommunikoiminen alkaa identiteetin määrittelemisestä. Brändi-identiteetti kertoo kuka ja millainen brändinne on ja mitä arvoa siitä on asiakkaille. 

Brändi-identiteetti on yhtä lailla:

 • visuaalisuutta (logo, väri- ja kuvamaailma, typografia, muu visuaalisuus)
 • persoonaa (tone of voice, persoonatyyppi, tavoitemielikuva, arvomaailma)
 • viestejä (ydin- ja pääviesitit, slogan, hissipuhe, asiakaslupaus)

Brändi-identiteetti on yhtä kuin brändinne ainutkertaisuus. Brändi-identiteetti kootaan brand bookiin, joka toimii niin johtamisen kuin perehdyttämisenkin työkaluna. 

Erottuva brändi-identiteetti tuo uskottavuutta, johdonmukaisuutta sekä kustannustehokkuutta brändin rakentamiseen. Identiteettiä on hyvä tarkistaa aika ajoin. Vieläkö näytämme, kuulostamme ja tunnumme siltä miltä pitääkin?

Intohimonamme on suunnitella ainutkertaisia, kiinnostavia ja brändin omista aidoista vahvuuksista ja tarinoista muodostuvia identiteettejä. 

 

 

Suunnitellaanko teillekin? Ota yhteyttä!

Kampanja antaa brändille buustia

Kampanja on tehokas tapa edistää sekä myyntiä, että brändin tunnettuutta. Hyvä kampanja herättää huomion, saa toimimaan ja tekee brändiä tutuksi.

Kampanjoihin ladataan usein paljon odotuksia, joten niiden suunnitteluun ja toteutukseen tulee panostaa.

Kampanjasuunnittelu alkaa aina tavoitteiden asettamisesta. Tämän jälkeen pohditaan taloudellisten raamien puitteissa vaikuttavimmat keinot ja kanavat saavuttaa tavoitteet.

Onnistunut kampanjasuunnittelu edellyttää syvää ja hyvää ymmärrystä kohderyhmistä, ajankohtaisista ilmiöistä sekä tietenkin brändistä ja sen tarjoamasta asiakasarvosta.

Tästä ymmärryksestä etsitään ”insight”, eli oivallus jostakin merkittävästä hyödystä, tunteesta, hetkestä tai arvosta. Kun innostava insight on tunnistettu ja yhdessä valittu, siitä rakennetaan tarkempi kampanjakonsepti viesteineen ja visuaalisuuksineen.

Luodusta kampanjakonseptista johdetaan sitten kaikki tarvittavat kampanjamateriaalit videosta valokuviin ja mainoksista ”ländäreihin”, eli kampanjoiden omiin laskeutumissivuihin.

Innostumme kampanjoiden suunnittelusta ja tekemisestä!

 

Annetaanko brändille buustia? Ota yhteyttä!

Sama brändi, eri mesta

Brändi näkyy, kuuluu ja tuntuu hyvin erilaisissa kohtaamispisteissä digistä printtiin ja toimitiloista henkilökohtaiseen palveluun.

Brändin kommunikaation tulee olla johdonmukaista ja suunnitelmallista, brand bookin mukaista.

Brändin rakentamisessa tunnistetaan keskeiset kohtaamispisteet ja huolehditaan laadukkaasta brändikokemuksesta niissä. Mitä johdonmukaisempi brändikokemus, sitä parempi brändimielikuva ja sitä todennäköisempi asiakas.

Brändi kohdataan hyvin monissa yhteyksissä käyntikortista verkkosivustoon, valokuvasta videoon ja asiakaspalvelutilanteista pakkaukseen. Missä teidän täytyy ja missä haluatte kohdata asiakkaanne ja miten?

Rakennamme kumppaneidemme kanssa erilaisia brändin kohtaamispisteitä ja tuotamme sisältöä ja materiaaleja niihin. Olemme toteuttaneet mm. verkkosivustoja, messuosastoja, tapahtumia ja tempauksia sekä ylläpidämme myös useiden asiakkaidemme some-tilejä.

Tsekataanko nämä kuntoon? Ota yhteyttä!

Kullanarvoinen kumppani

Olemme luova mainostoimisto Ohoi Creative. Autamme kumppaneitamme rakentamaan inspiroivia brändejä.

Tuomme lisäosaamista, lisäkäsiä, lisäaikaa sekä lisäenergiaa asiakkaamme brändin ja liiketoiminnan hyväksi. Kompaktissa tiimissämme yhdistyvät strateginen ajattelukyky, analyyttisyys, monipuolinen brändin rakentamisen osaaminen sekä luova ilo.

Haluamme rakentaa välittömän suhteen asiakkaisiimme, ymmärtää heidän bisneksensä perinjuurin sekä kehittää pitkäkestoisia ja vaikuttavia kumppanuuksia.

Sitoudumme edistämään kumppaneidemme menestystä. Tarvittaessa haastamme myös ajattelemaan tai tekemään toisin kuin aiemmin on tehty. Huolehdimme aina hyvästä työskentelyilmapiiristä ja toimimme 100%:n tyytyväisyystakuulla. Lue kumppaneidemme kokemuksista täällä.

Eiköhän tutustuta? Ota yhteyttä!

Me

Kalle

p. 010 418 0883 kalle@ohoicreative.com

Erkka

Linda

Carita

Ota yhteyttä

Tutustutaan ja innostutaan!