Ota yhteyttä

Menestyvä brändi elää todeksi sellaisia arvoja, joilla on väliä myös heidän asiakkailleen, työntekijöilleen sekä sidosryhmilleen.

Haikala

Brändin raikastaminen ja valokuvaukset

Järvenpää

Kaupungin brändiuudistus osallistavalla otteella

Lammaskallion Audio

Brändin raikastaminen ja valokuvaukset

Flamingo Spa

Kaupungin brändiuudistus osallistavalla otteella

Krapi

Kaupungin brändiuudistus osallistavalla otteella

Strategia on valittu tulevaisuus.

Missä olette nyt ja minne haluatte suunnata? 

Kaikki järkevä tekeminen alkaa strategian määrittelystä. Strateginen suunnittelu on meille ennen kaikkea yhteisajattelua, jonka lopputulos antaa suunnan kaikelle tekemiselle.

Mitkä ovat arvomme, mikä on tilanteemme, keitä asiakkaamme ovat, mitkä ovat mahdollisuutemme, mitä valintoja teemme, mitkä tavoitteet määritämme, millä keinoilla onnistumme ja miten tätä kaikkea mielekkäästi mittaamme?

Brändi-identiteetti kiteyttää sen, miltä brändinne näyttää, kuulostaa ja tuntuu.

Onko brändinne identiteetti määritetty tai onko sitä tarpeen päivittää?

Brändi muuttuu ja kehittyy ajassa. Brändi-identiteetti on yhtä lailla visuaalisuutta, persoonaa, puheentapaa kuin palvelukokemustakin.

Se on yhtä kuin brändinne ainutkertaisuus.

Lähes kaikkea voi konseptoida, eli luoda ideasta ihmisiä kiinnostava, ymmärrettävä juttu.

Tarvitsetteko sparrausta konseptointiin tai vaikkapa aivan uusia näkökulmia ja tekemisen paikkoja?

Tyypillisimmin suunnittelemme markkinointikonsepteja, kampanjakonsepteja sekä palvelukonsepteja. Konseptoinnissa strateginen ymmärrys ja rajaton luovuus valjastetaan asiakaslähtöisyydelle.

Ja siinä me ollaan kyllä tosi hyviä.

Vaikuttava brändi kommunikoi suunnitelmallisesti, yllättävissäkin paikoissa.

Keille ja minkä puolesta brändinne puhuu? Missä ja miten? Miten brändinne kommunikoi niin sisäisesti kuin ulkoisesti?

Viestintä ja markkinointiviestintä antavat tarpeettoman yksipuolisen vaikutelman. Me puhumme mieluummin kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta.

Se myös uskaltaa ottaa kantaa yhteiskunnallisiinkin asioihin.

Johdonmukaisuus kaikissa brändin kohtaamisissa johtaa parempiin asiakassuhteisiin.

Oletteko tunnistaneet kaikki brändinne kohtaamispisteet ja huolehtineet johdonmukaisesta brändikokemuksesta niissä?

Syy-seuraussuhde täyttää terveen maalaisjärjenkin kriteerit: mitä parempi ja johdonmukaisempi brändikokemus, sitä parempi brändimielikuva ja sitä todennäköisempi asiakas. Brändikokemus koostuu esimerkiksi asiakaspalvelusta, pakkauksesta, verkkosivustosta, some-tileistä, mainonnasta, myymälästä ja erilaisista tapahtumista.

Missä teidän täytyy ja missä haluatte kohdata asiakkaanne ja miten?